Aktywne Centrum Zdrowia

Oryginał skierowania do poradni specjalistycznej


Przypominamy, iż zgodnie z decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia, każdy Pacjent rejestrujący się do poradni specjalistycznych, gdzie wymagane jest skierowanie, zobowiązany jest dostarczyć oryginał skierowania do przychodni w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji (oryginalna treść komunikatu ze strony www.nfz-wroclaw.pl dostępna jest tutaj)

 

Prosimy o dostarczanie skierowań bezpośrednio do placówek, w których mają Państwo wyznaczone terminy. W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Okulista i dermatolog NFZ - od 2015 ze skierowaniem

 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z decyzją NFZ, od stycznia 2015 roku, w celu skorzystania z porad okulisty i dermatologa, finansowanych ze środków NFZ, każdy Pacjent zobowiązany będzie do przedstawienia aktualnego skierowania, wystawionego przez lekarza POZ.

By Autson Web Design

Obsługujemy Pacjentów: