Aktywne Centrum Zdrowia
Powieksz czcionke:

Rejestracja do lekarza OnLine

Rejestracja OnLine jest najprostszym i najszybszym sposobem rejestracji do lekarza w naszych przychodniach. Aby móc się zarejestrować do lekarza należy być zalogowanym do profilu Pacjenta.

 

Regulamin korzystania z internetowej rejestracji do przychodni Grupy Aktywnego Centrum Zdrowia

 1. Pacjent korzystający z rejestracji online musi być zdeklarowanym pacjentem jednej z przychodni Aktywnego Centrum Zdrowia.
 2. Każdemu nowo zdeklarowanemu i zapisanemu pacjentowi przysługuje karta Aktywnego Centrum Zdrowia z zastosowaniem pkt.3.
 3. Karta przysługuje jednemu członkowi rodziny lub indywidualnie osobom, które nie tworzą rodziny.
 4. Po wydaniu karty zostaje założony indywidualny profil pacjenta, który umożliwia rejestrację do wybranego lekarza przez internet.
 5. Dostęp do profilu mają tylko osoby posiadające karty i zdeklarowani członkowie ich rodzin.
 6. Z indywidualnego profilu pacjenta może korzystać tylko osoba, która jest jego posiadaczem i nie może być on wykorzystywany do rejestracji osób trzecich.
 7. W ramach rejestracji internetowej pacjenci mają dostęp do grafików podstawowej opieki zdrowotnej dotyczących jednostki, w której są zdeklarowani.
 8. W ramach rejestracji internetowej pacjenci mają dostęp do grafików specjalistów we wszystkich przychodniach Aktywnego Centrum Zdrowia.
 9. Każdy pacjent może mieć maksymalnie trzy zaplanowane wizyty dokonane przez internet.
 10. Rejestrację do lekarza można odwoływać najpóźniej 1 godzinę przed planowanym terminem wizyty.
 11. Rejestracji można dokonać najpóźniej 2 godziny przed planowanym terminem wizyty.
 12. Jeśli pacjent zarejestruje się do wybranego lekarza jednej specjalizacji to następnej rejestracji do tego samego lekarza lub rejestracji do lekarza z tej samej specjalizacji będzie mógł dokonać po odbyciu wcześniej zarejestrowanej wizyty.
 13. Rejestracja do lekarza specjalisty, gdzie wymagane jest skierowanie i wybraną formą płatności za usługę jest "Płatne z puli NFZ" nakłada obowiązek posiadania odpowiedniego skierowania przez pacjenta. Pacjent, który rejestruje się na wizytę po raz pierwszy musi zgłosić się przed wizytą do rejestracji w celu uzupełnienia w dokumentach wymaganego skierowania. Pacjent nie posiadający odpowiedniego skierowania może zostać nie przyjęty.
 14. W razie powtarzających się sytuacji, gdy pacjent wielokrotnie nie zgłasza się na dokonaną wcześniej wizytę istnieje możliwość blokady rejestracji po uprzednim zawiadomieniu pacjenta.
 15. Przychodnie Aktywnego Centrum Zdrowia nie ponoszą odpowiedzialności za nie przyjęcie pacjenta na dokładnie wyznaczoną godzinę. Czas przyjęcia pacjenta jest czasem orientacyjnym.
 16. Zaleca się zgłoszenie na wizytę na 5 min. przed planowaną godziną przyjęcia.