Aktywne Centrum Zdrowia
Powieksz czcionke:

Pracownia Endoskopii

Pracownia Endoskopii mieści się także we Wrocławiu.

 

Endoskopia to ogólna nazwa zabiegów diagnostyczno-leczniczych w medycynie, polegających na badaniu wnętrza ciała ludzkiego przy wykorzystaniu endoskopów (aparatów umożliwiających doprowadzenie światła oraz optyki do wnętrza przewodu pokarmowego, oddechowego oraz jam ciała). Badania endoskopowe polegają na wprowadzaniu do wnętrza ciała pacjenta sondy endoskopu (część endoskopu zawierająca światłowód do oświetlenia badanego pola, obrazowód – przekazujący obraz z wnętrza badanego narządu oraz kanał narzędziowy służący do wprowadzenia specjalnych narzędzi służących do pobierania materiału do badań i wykonywania zabiegów).

 

Usługi pracowni endoskopii dostępne są odpłatnie, bezpłatnie w ramach NFZ lub też bezpłatnie w ramach programów profilaktycznych. Jednym z nich jest m.in. program w zakresie profilaktyki raka jelita grubego, polegający na wykonywaniu bezpłatnych badań kolonoskopii - więcej informacji....

 

Korzystając ze sprzętu dostępnego w pracowni, zespół specjalistów wykonuje takie badnia jak:

  • gastroskopia - badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego ( przełykowych dwunastniczych - początkowy odcinek),
  • kolonoskopia - to badanie endoskopowe, pozwalające na ocenę błony śluzowej całego jelita grubego
  • manometria przełyku - ocenia czynność trzonu przełyku. Badanie jest wykorzystywane w rozpoznawaniu zaburzeń połykania i  zaburzeń motoryki.
  • manometria anorektalna - badanie służy do oceny wszystkich patologii odbytu (zaparcia, choroby Hirschprunga, itp.)
  • gastrolizer – celem badania jest monitorowanie zawartości wodoru w wydychanym powietrzu, dzięki czemu można wykryć nieprawidłowe trawienie i/lub złe wchłanianie węglowodanów,
  • PH-metria – badanie służy do obiektywnego potwierdzenia oraz dla oceny ilościowej refluksu żołądkowo-przełykowego. Przeprowadzenie tego badania umożliwia dobór odpowiedniego leku i ocenę skuteczności zastosowanego leczenia.
 

By Autson Web Design