Aktywne Centrum Zdrowia
Powieksz czcionke:

Poradnie lekarza rodzinnego

W ramach podpisanej umowy z NFZ oferujemy Państwu bezpłatne świadczenia medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ): konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego, internisty lub pediatry), usług pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, itp.

 

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może skierować pacjenta na badania specjalistyczne, do szpitala, na rehabilitację, leczenie uzdrowiskowe lub też do innego lekarza specjalisty.

 

Nasi Pacjenci poza konsultacjami w ramach POZ maja możliwość korzystania z opieki specjalistycznej lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych, rehabilitacji, chirurgii dnia jednego i pozostałych usług oferowanych przez placówki Aktywnego Centrum Zdrowia na podstawie zawartych umów z NFZ lub odpłatnie.

 

Gdzie możesz skorzystać z usług lekarza rodzinnego:

 

Każdy pacjent, który zadeklaruje się w naszych poradniach może rejestrować się do lekarzy drogą elektroniczną poprzez REJESTRACJĘ ON-LINE, co znacznie ułatwia kontakt z nami po godzinach pracy przychodni lub w dni wolne od pracy.

 

Aby uzyskać dostęp do REJESTRACJI ON-LINE, w trakcie wypełniania deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i/lub położnej, należy wypełnić specjalny wniosek. Korzystanie z systemu rejestracji jest bezpłatne.

 

By Autson Web Design

Obsługujemy Pacjentów: