Aktywne Centrum Zdrowia
Powieksz czcionke:

Poradnie lekarza rodzinnego

W ramach podpisanej umowy z NFZ, centra medyczne oferują Pacjentom bezpłatne świadczenia medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ): konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego, internisty lub pediatry), usług pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, itp.

 

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może skierować pacjenta na badania specjalistyczne, do szpitala, na rehabilitację, leczenie uzdrowiskowe lub też do innego lekarza specjalisty.

 

Pacjenci poza konsultacjami w ramach POZ maja możliwość korzystania z opieki specjalistycznej lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych, rehabilitacji, chirurgii dnia jednego i pozostałych usług oferowanych na podstawie zawartych umów z NFZ lub odpłatnie.

 

Gdzie możesz skorzystać z usług lekarza rodzinnego: