Aktywne Centrum Zdrowia
Powieksz czcionke:

Badania lekarskie do prawa jazdy kierowców Wrocław Oleśnica

Badania lekarskie do prawa jazdy można wykonać w mieście Wrocław, Oleśnica i Oborniki Śląskie, zwykle po uprzedniej rejestracji telefonicznej.

 

Rozporządzenie określa m.in. stałą stawkę opłaty za przeprowadzanie wskazanych badań, która obecnie wynosi 200 zł (dotyczy badania lekarskiego, badanie psychotechniczne jest dodatkowo płatne, cena ustalona w drodze rozporządzenia MZ to 150 zł).

 

Według nowych przepisów, badaniom lekarskim kierowców do prawa jazdy podlegają między innymi osoby, które:

  • ubiegają się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub uprawnienia do kierowania tramwajem,
  • osoby przedłużające ważność prawa jazdy określonej kategorii,
  • osoby, które ubiegają się o przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdem w przypadku kierowania w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu.

 

Badanie lekarskie do prawa jazdy (badania kierowców), można wykonać w poradniach medycyny pracy.

 

 

 


 

By Autson Web Design