Aktywne Centrum Zdrowia
Powieksz czcionke:

Medycyna pracy we Wrocławiu – atrakcyjne pakiety dla firm

Centrum medyczne prowadzi kompleksową opiekę zdrowotną z zakresu medycyny pracy. Oferujemy atrakcyjne pakiety medyczne dla firm. Oferta medycyny pracy dostępna jest również dla osób prywatnych.

 

Podstawowe informacje:

 

Badania wstępne, okresowe i kontrolne, wizytacja stanowisk pracy oraz udział lekarza medycyny pracy w komisjach BHP w Państwa firmie - to trzon oferty skierowanej do małych i dużych przedsiębiorstw. W skład zespołu orzeczników wchodzi lekarz medycyny pracy, lekarz okulista, neurolog oraz  laryngolog.

 

Punktem odniesienia działalności w tym zakresie jest ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. nr 96, poz 593), która zobowiązuje każdego Pracodawcę do posiadania pisemnej umowy na badania medycyny pracy z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

Poradnia medycyny pracy i lekarze w niej zatrudnieni wykonują:

 • badania profilaktyczne pracowników do pracy: wstępne, okresowe, kontrolne – na podstawie umów z zakładami pracy;
 • badania pracowników biurowych,
 • badania kierowców- do prawa jazdy,
 • badania pracowników pracujących na wysokości,
 • badania pracowników fizycznych (monterzy, spawacze, pracownicy produkcji, itp.),
 • badania pracowników mających kontakt z żywnością, badania do celów sanitarno- epidemiologicznych („do książeczki”)
 • badania uczniów, studentów
 • badania pilotów wycieczek, przewodników miejskich;
 • badania osób ubiegających się o aplikację lub objęcie urzędu: sędziego, prokuratora, kuratora, komornika sądowego, syndyka,
 • badania lekarskie kandydatów do Izb Lekarskich, Aptekarskich, Farmaceutycznych, Pielęgniarek i Położnych, Diagnostów Laboratoryjnych,

 

Badania medycyny pracy realizujemy w schemacie blokowym - w jednym czasie w gabinetach przyjmują lekarze medycyny pracy oraz specjaliści: laryngolog, okulista i neurolog, co w większości przypadków pozwala nam na wydanie zaświadczenia pracownikowi w tym samym dniu. Możliwe jest to także dlatego, ponieważ dostępne w jednym miejscu są także:

 

Zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy, przed przystąpieniem do badań, każdy Pracodawca zobowiązany jest do podpisana stosownej umowy. W placówkach medycznych we Wrocławiu oferuje się dwa warianty umów, w zależności od preferencji Pracodawcy:

 • umowa cen jednostkowych (rozwiązanie dla małych firm) - płatność za każdą zrealizowaną usługę, rozliczenie odbywa się raz w miesiącu na podstawie wystawionej faktury, zgodnie z ilością zrealizowanych usług medycznych
 • umowa ryczałtowa (rozwiązanie dla dużych firm) - stała miesięczna opłata, uzależniona od ilości pracowników.