Aktywne Centrum Zdrowia
Powieksz czcionke:

Informacje o firmie

Grupa Aktywnego Centrum Zdrowia jest firmą medyczną, która oferuje Państwu szeroki zakres opieki medycznej. Posiadaliśmy własne przychodnie medyczne we Wrocławiu oraz Oleśnicy.Od ponad 10 lat staramy się poszerzać zakres naszej działalności, aby zapewnić naszym pacjentom wysoki standard opieki medycznej. W naszych jednostkach mamy Państwu do zaoferowania szeroki zakres usług medycznych - od badań diagnostycznych, przez medycynę pracy, wizyty u lekarza POZ i specjalistów, badania profilaktyczne, transport sanitarny, usługi stomatologiczne oraz wysoko wyspecjalizowany personel medyczny.

 

Działając imię hasła "LECZYMY I ZAPOBIEGAMY" stworzyliśmy Grupę Aktywnego Centrum Zdrowia, która ma na celu:

  • uświadamianie pacjentom wagi zachowań prozdrowotnych
  • edukację pacjentów w zakresie powszechnie występujących schorzeń
  • rozszerzenie oferty prozdrowotnej we współpracy z firmami partnerskimi
  • zwiększenie dostępności do usług medycznych
  • organizację białych sobót i spotkań edukacyjnych
  • udział w realizacji programów profilaktycznych wraz z NFZ, Urzędami Miejskimi i firmami farmaceutycznymi

Dane firmy:

AKTYWNE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o.
Adres siedziby: 54-239 Wrocław; ul. Wejherowska 28 bud.4

NIP: 8951832454
REGON: 020052369
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy KRS: 0000233773
Kapitał zakładowy: 7 043 000, 00 zł opłacony w całości

KONTO: Kredyt Bank S.A. 67 1500 1155 1211 5006 7067 0000

Bank PeKaO S.A. 41 1240 6726 1111 0000 5636 2545

 

By Autson Web Design

Obsługujemy Pacjentów: