Aktywne Centrum Zdrowia
Powieksz czcionke:

Informacje o firmie

Grupa Aktywnego Centrum Zdrowia jest firmą medyczną, która oferuje Państwu szeroki zakres opieki medycznej. Posiadaliśmy własne przychodnie medyczne we Wrocławiu oraz Oleśnicy.Od ponad 10 lat staramy się poszerzać zakres naszej działalności, aby zapewnić naszym pacjentom wysoki standard opieki medycznej.

Obecnie spółka prowadzi prowadzi działalność w zakresie doradczym w obszarze ochrony zdrowia.

 

Dane firmy:

AKTYWNE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o.
Adres siedziby: Wrocław; ul. Dembowskiego 19/1

NIP: 8951832454
REGON: 020052369
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy KRS: 000023377