Aktywne Centrum Zdrowia
Powieksz czcionke:
Zarząd Grupy ACZ

W grupie Aktywne Centrum Zdrowia współpracują:

 

NZOZ "ZAWIDAWIE" Sp. z o.o.
Adres siedziby: 51-312 Wrocław; ul. Krzywoustego 290

Adres do korespondencji: 54-239 Wrocław; ul.Wejherowska 28 bud.4

NIP: 8951757971, REGON: 932700180-00027
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy KRS: 0000054516
Kapitał zakładowy: 1 064 000, 00 zł opłacony w całości


Zarząd:

 • Prezes Zarządu - Piotr Owczarek
 • Wiceprezes Zarządu - Mariusz Wawrzyniak
 • Członek Zarządu - Tomasz Suchowierski
 • Członek Zarządu - Maciej Piorunek

 

Centrum Medyczne MEDYK Sp. z o.o.
54-239 Wrocław; ul. Wejherowska 28 bud.4

NIP: 8951830449, REGON: 020030570-00023
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy KRS:0000230973
Kapitał zakładowy: 650 000, 00 zł opłacony w całości


Zarząd:

 • Prezes Zarządu - Józef Kokoszka
 • Członek Zarządu - Tomasz Suchowierski
 • Członek Zarządu - Maciej Piorunek

 

Q-MED Sp. z o.o.
56-400 Oleśnica; ul. Daszyńskiego 2a

NIP: 9111719762, REGON: 932071487,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy KRS: 0000038722
Kapitał zakładowy 1 005 000,00 zł, w całości opłacony


Zarząd:

 • Prezes Zarządu - Józef Kokoszka
 • Członek Zarządu - Tomasz Suchowierski
 • Członek Zarządu - Maciej Piorunek

 

Podmiotem odpowiedzialnym za współpracę placówek w ramach grupy jest:

 

AKTYWNE CENTRUM ZDROWIA Sp.  z o.o.

54-239 Wrocław; ul. Wejherowska 28 bud.4
NIP: 8951832454, REGON: 020052369,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy KRS: 0000233773
Kapitał zakładowy: 7 043 000, 00 zł opłacony w całości


Zarząd:

 • Prezes Zarządu - Mariusz Wawrzyniak
 • Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych - Piotr OwczarekBy Autson Web Design

Obsługujemy Pacjentów: