Aktywne Centrum Zdrowia
Powieksz czcionke:

Oleśnica

Aktywne Centrum Zdrowia prowadziło grupę przychodni zdrowia  do 31 lipca 2016 rok.

Obecnie od 01 sierpnia 2016 roku grupę przychodni prowadzi EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA (www.emc-sa.pl)