Aktywne Centrum Zdrowia
Powieksz czcionke:
Centrum Medyczne, przychodnia - Wrocław

Przychodnie oraz poradnie specjalistyczne we Wrocławiu

Aktywne Centrum Zdrowia prowadziło grupę przychodni zdrowia  do 31 lipca 2016 rok.

Obecnie od 01 sierpnia 2016 roku grupę przychodni prowadzi EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA (www.emc-sa.pl)