Aktywne Centrum Zdrowia
Powieksz czcionke:

Kontakt w sprawie zabiegów

 

Infolinia - 71 344 91 37

(udzielanie informacji o cenach zabiegów, terminach przyjęć lekarzy operatorów w ramach do zabiegów, itp.)

 

Koordynator ds planowania zabiegów - 519-541-055

(osoba kontaktowa dla pacjentów oczekujących na zabieg, organizuje pobyt pacjentów w Szpitalu Zawidawie oraz przygotowuje stosowną dokumentację)

 
Obsługujemy Pacjentów: