Aktywne Centrum Zdrowia
Powieksz czcionke:

Zespół cieśni nadgarstka

ZESPÓŁ CIEŚNI NADGARSTKA

Zespoły uciskowe kończyn górnych (neuropatie uciskowe) są jednostkami chorobowymi spowodowanymi uciskiem nerwu pośrodkowego lub łokciowego na kończynie górnej. Najczęstszą neuropatią uciskową u człowieka jest zespół cieśni kanału nadgarstka.
Choroba występuje najczęściej pomiędzy 40 a 60 rokiem życia, aczkolwiek coraz częściej zdarzają się osoby młodsze, korzystające zawodowo z klawiatury komputera. Osoby u których rozpoznano ucisk jednego nerwu mają szansę na wystąpienie w różnym okresie ucisku drugiego nerwu, albo też tego samego na innym poziomie.

Objawy


Charakterystyczne objawy to zaburzenia czucia, mrowienia, drętwienia i bóle palców, ręki, okolicy nadgarstka z promieniowaniem do przedramienia, łokcia, czy nawet barku, z pogorszeniem sprawności ręki, z bólami czy drętwieniami nocnymi, z wypadaniem przedmiotów z ręki.


Rozpoznanie


Rozpoznanie stawia się na podstawie dolegliwości zgłaszanych przez pacjenta, badania kończyny górnej i dodatkowego badania EMG, czasem pomocniczo wykonuje się również USG, jednakże złotym standardem światowym jest EMG, które pozwala postawić rozpoznanie, określić lokalizację ucisku, a także stopień uszkodzenia nerwu, co jest istotne, przy prognozowaniu poprawy po leczeniu.

Leczenie


Jedynym rozsądnym i skutecznym leczeniem jest leczenie operacyjne. Jedynie w początkowym okresie rozwoju choroby dopuszcza się leczenie rehabilitacją, w późniejszym stadium ani rehabilitacja, ani też próby leczenia iniekcjami sterydowymi nie są w stanie zapewnić wyleczenia a opóźniają leczenie operacyjne, co skutkuje dalszym rozwojem choroby i uszkodzeniem nerwu.
W przypadku każdej neuropatii uciskowej nerwu kończyny górnej zabieg wykonuje się w znieczuleniu przewodowym (znieczulenie całej kończyny górnej, trwającym około 1,5 – 3 godzin), z wykorzystaniem niedokrwienia, tzn. wyciska się krew z kończyny zakładając na ramieniu opaskę uciskową (mankiet jak do mierzenia ciśnienia krwi). Następnego dnia po zabiegu zalecana jest wizyta kontrolna, zmiana opatrunku i usunięcie dreniku, zdjęcie szwów i unieruchomienia ma miejsce przy kolejnej wizycie najczęściej około 10 doby. Zaleca się oszczędzanie operowanej kończyny, powstrzymanie się od ciężkiej pracy fizycznej przez okres co najmniej miesiąca od zabiegu.

Efekty leczenia


Bezpośrednio po zabiegu (już w pierwszej dobie) na ogół ustępują dolegliwości bólowe i bóle nocne, możliwy jest w zerowej dobie różnego stopnia dyskomfort wynikający z cięcia skórnego o różnym stopniu nasilenia, świetnie kontrolowany przy użyciu zwykłych leków przeciwbólowych typu paracetamol (apap, panadol). Poprawa czucia, ustępowanie drętwień, mrowień, poprawa funkcji ręki jest procesem powolnym trwającym nawet parę miesięcy. Wyniki zależą od stopnia zaawansowania choroby w chwili leczenia, im nerw bardziej uszkodzony tym mniejsza szansa na pełne wyleczenie.

 
Obsługujemy Pacjentów: