Aktywne Centrum Zdrowia
Powieksz czcionke:

Cennik turnusów rehabilitacyjnych

Cennik turnusów rehabilitacyjnych realizowanych w ośrodkach Ewa-Med. W cenie turnusów wliczone są zabiegi rehabilitacyjne, nocleg, pełne wyżywienie.

 

Turnus rehabiitacyjny neurologiczny (dla pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane, po udarze, po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego i po urazach czaszkowo-mózgowych) - 14 dni - 1500 zł, 30 dni - 3000 zł

 

Turnus rehabilitacyjny po urazach, wypadkach i kontuzjach - 14 dni - 1400 zł, 30 dni - 2800 zł

 

Turnus rehabilitacyjny w zakresie ortopedii (po urazach, operacjach, wstawieniu endoprotezy biodra, kolana, itp.) - 14 dni - 1400 zł, 30 dni - 2800 zł

 

Turnus rehabilitacyjny dla osób z obrzękiem limfatycznym kończyn dolnych i górnych, w tym dla kobiet pomastektomii - 14 dni - 1500 zł, 30 dni - 3000 zł

 

Turnus rehabilitacyjny Aktywny Senior - ogólno-usprawniajacy turnus rehabilitacyjny dla Seniorów, 14 dni - 1300 zł, 30 dni - 2600 zł

 
Obsługujemy Pacjentów: