Aktywne Centrum Zdrowia
Powieksz czcionke:

Pobyty poszpitalne

Pobyt poszpitalny to oferta intensywnego turnusu rehabilitacyjnego, skierowanego do osób, które przebyły leczenie szpitalne i mają zakończony proces diagnostyczno-leczniczy i nie mogą z powodów zdrowotnych wrócić do środowiska domowego.

 

W przypadku dobrego rokowania pacjenta nasz ośrodek jest pomostem między szpitalem a domem. Często wiąże się on z koniecznością wprowadzenia do dotychczasowego stylu życia poszpitalnych zaleceń lekarza. Dla pacjenta osłabionego pobytem szpitalnym, taki powrót jest dodatkowo związany z potrzebą odzyskania sprawności fizycznej jak również wewnętrznej pewności, że jest w stanie nadal samodzielnie funkcjonować.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.elderis.pl

 

Pobyty poszpitalne realizowane są m.in. z Polanicy Zdrój i Szczawnie Zdrój. Zachęcamy do obejrzenia filmów dotyczących ośrodków.